Welintro Skills©

Hitta rätt person att anställa via våra unika screeningstest. Hitta de bästa kandidaterna och gör era anställningsbeslut snabbare och enklare. För företag, skolor och idrottsföreningar

Välj områden som passar er bäst

Hur många gånger kan inte ett CV eller ett personligt brev se alldeles perfekt ut, bara för att efter några minuter in i anställningsintervjun märka att en hel del andra kompetenser saknas. I många fall handlar bristerna om just den sociala kompetensen. Något som i ett längre perspektiv kan ge utryck för konflikter och ett sämre arbetsklimat. Det är här vi kommer in! 
Write your awesome label here.

Några exempel...

Alla avsnitt har en tidsbegränsning

Du får ett mail från en kollega som påpekar att du förmodligen har förnärmat några med ditt skämt som du dragit i arbetsgruppen under det senaste mötet. 
Vad gör du?

a) Mailar alla som var med på mötet, ber om ursäkt och hänvisar till kollegans mail.
b) Mailar kollegan för att tydligare få reda på vad det handlar om och ber därefter om ett nytt möte med gruppen. Här beskriver jag kollegans oro och ser med övriga om den är befogad eller ej.
c) Skickar ut ett mail till alla i arbetsgruppen och förklarar att det bara var ett skämt och att de inte ska ta det så allvarligt. 
d) Tar direkt ett möte med kollegan som skickade mailet för att se vad det handlar om mer i detalj. Bestämmer därefter om att eventuellt kalla till ett nytt möte för att be om ursäkt om någon hade blivit förnärmad av mitt skämt tidigare. 

Din nya kollega har bett om din hjälp med ett större arbete. Egentligen har du inte riktigt tiden men bestämmer dig för att ställa upp ändå. På nästa möte berättar din chef att arbetet var fantastiskt utfört och din kollega får all beröm utan att berätta att du har gjort den största delen av arbetet.
Vad gör du?

a) Ställer mig upp inför alla på mötet och talar om att det är jag som har gjort nästan hela arbetet.
b) Jag väljer att avvakta och konfronterar kollegan direkt efter mötet. Därefter vill jag att kollegan mailar chefen och talar om att jag hade en stor del i arbetet
c) När mötet är slut ber jag att få ett enskilt ord med chefen. Då berättar jag att det är jag som har gjort nästan allt arbete. 
d) Jag släpper detta och hoppas att det kommer att jämna ut sig i framtiden. 

Du mailar din närmaste chef om några förslag på förändringar som skulle kunna göra arbetet mer effektivt. Men du får ingen återkoppling på mailet. Du mailar igen, men återigen ingen återkoppling. Under nästa möte är chefen inte närvarande.
Vad gör du?

a) Jag väljer att avvakta tills jag får en tydlig återkoppling från min närmaste chef.
b) Min närmaste chef gillar egna initiativ så jag lyfter mina tankar i gruppen kring effektiviseringen av vårt arbete.
c) Efter mötet väljer jag att bolla mina förslag med några av mina närmaste kollegor.
d) Jag mailar ut mina förslag till samtliga i min arbetsgrupp och sätter chefens mail som kopia.
 

Jag gillar att vara i centrum där saker händer
Stämmer detta?

 Stämmer helt


 Stämmer delvis


 Stämmer ibland och ibland inte

 Stämmer delvis inte

 Stämmer inte alls
Write your awesome label here.

Använd svaren

Om den som söker tjänsten tar nästa steg, kanske en intervju hos er, kan man med fördel lyfta ut frågor som är fortsatt intressanta att resonera kring.
Överblick

Hur fungerar det?

Vilka är frågorna?

Utifrån era preferenser skapar vi ett skräddarsytt frågebatteri till de som söker tjänsten hos er.
Vi förordar att frågor kring social kompetens, EQ och konfliktlösning alltid finns med.

Hur delas frågorna?

När vi har sammanställt frågorna delar vi länk + inloggningskod med er elternativt att vi skickar direkt till den arbetsökande

Hur fungerar testet?

Den arbetssökande får mellan 30-60 frågor att besvara digitalt. Detta sker via "true or false" frågor, flersvarsalternativ, textsvar, etc. Testet sker på tid och allt är webbaserat.

Vem har gjort frågorna?

Frågorna är framtagna av företagschefer i olika branscher, skolledare och föreningsledare för att kunna specialanpassas efter respektive bransch.

Hur får vi återkopplingen?

För att spara er tid får ni en analys av svaren av oss via mail. Vid behov kan vi även sätta upp ett digitalt möte med er. 

Vem är avsändare av frågorna?

Ni står som avsändare av frågorna i samarbete med oss. Ni kan använda er logga etc som vi lägger in i frågorna till den som söker tjänsten hos er.

Specifika frågor om er bransch

Att ställa branschspecifika frågor säkerställer att kompetensen verkligen matchar det ni förväntar er av den
som söker tjänsten hos er. Kan den sökande vissa rutiner, tekniska aspekter, pedagogiken, etc? 
Drag to resize
Write your awesome label here.

Kontakta oss!

Vi återkopplar direkt

Tack för ditt mail!
Created with