Processen

Gäller business, school & sports
Ett gemensamt möte är starten och nyckeln för att ni ska få en optimal Welintro© Vi skräddarsyr efter era behov och möjligheter. Samtidigt ger vi vår professionella input på hur plattformen kan byggas så pedagogisk och lättillgänglig som möjligt för att passa er på bästa sätt. 
Processen kan givetvis se annorlunda ut och anpassa efter era möjligheter och tillgänglighet
Write your awesome label here.

Steg I
Inför mötet

Nu kanske ni har fått en demo av er Welintro© (business, school eller sports) och vi planerar för ett gemensam "start-up" möte. 
 • Vi bokar dag & tid som passar er
 • Inför mötet får ni ett gemensamt dokument där vi ställer några enklare frågor om er organisation och vilka behov ni har.
 • Bjud in strategiska personer till mötet från er egen organisation. (Ex. HR, organisationsansvariga, admin, ordförande, personal)  

Steg II
Mötet

Vi går igenom era behov, synpunkter, frågor och sätter strukturen. Fysiska möten är oftast bästa vägen att gå men givetvis kan även digitala möten fungera. 
 • Avsett mellan 2-6 timmar för mötet. (Kan variera beroende på hur stor er organisation är)
 • Era bohov och svårigheter idag (Delvis från ert gemensamma dokument)
 • Hur kan Welintro© anpassas på bästa sätt för er organisation
 • Vi diskuterar och väljer vilka komponenter som ska ingå i er Welintro© 
 • Vad finns och vad behöver vi skapa
 • Våra synpunkter, vår input och förslag
 • Vi ger ett förslag på hur er Welintro© kan se ut
 • Vi utser en kontaktperson i er och vår organisation
 • Offerten baseras på vad vi kommer fram till under detta möte

Steg III
Vi bygger er Welintro©

Vi tar emot ert material, dokumentation och börjar skapa er pedagogiska Welintro©
 • Vi lägger in dokumentationen och ert material i er Welintro© 
 • Vid behov skapar vi nytt material för er Welintro© Ex. filmade intervjuer/lokaler/produkter/tjänster etc.
 • Vi anpassar er Welintro© baserat på mötet och era önskemål. 
 • Vi strukturerar och bygger med våra Welintrocoacher. (Utbildade pedagoger)
 • När vi har byggt er Welintro© delar vi den med er för översyn
 • Ni återkopplar med synpunkter och eventuella önskemål om ändringar 

Steg IV
Överlämning

Nu är er Welintro© klar och vi bokar ett överlämningsmöte.
 • Vi går igenom er färdiga Welintro© med er
 • Vi visar hur er Welintro© fungerar
 • Vid behov görs enklare ändringar, korrigeringar, tillägg etc.
 • Vi ger förslag på hur era kollegor m.fl kan introduceras på bästa sätt till er Welintro©
 • Nu kan ni börja använda er Welintro©

Support | Stöd | Frågor | Ändringar | Vi finns där

Vi finns såklart som support, stöd under och efter hela processen. Blir det förändringar i er organisation anpassar vi er Welintro© efter det. Vi gör jobbet och spar er tid!
Created with